jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesMeklēt:
 


A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
Kalniņš, Aldonis (1928.26.02.), komponists  

Daiļrade, Curriculum Vitae
 
"Kas man ir tautasdziesma?… Tie bija dziļi padomju gadi, es dzīvoju savā pusē, ne sevišķi domāju par to, bet ar folkloras ekspedīcijām viss sākās. Man iepatikās tie cilvēki, pati tā dziesma. Dažreiz nolieku sev to priekšā, man liekas, tā meldija smej man acīs un saka – nu, ko tu ar mani iesāksi? Bet es biju šai darbā gandarīts. Es apzinos, ka esmu no savas tautas, un gribu paust attieksmi pret šo tautu, šo zemi, un ja varu likt tautasdziesmai iemirdzēties, tas ir gods un gandarījums."

Aldonis Kalniņš


BIOGRĀFIJA

Aldonis Kalniņš dzimis 1928. gada 26. februārī Ventspils apriņķa Užavas Brakos. Kompozīciju mācījies sākotnēji pie Pētera Barisona, 1954. gadā absolvējis Valentīna Utkina kompozīcijas klasi LVK. Strādājis par pedagogu Jelgavas mūzikas vidusskolā (1954–1957) un LVK, kur pārņēmis profesores Lūcijas Garūtas harmonijas kursu neklātienes kordiriģentiem (līdz 1965). Ilgus gadus (1959–1990) bijis izdevniecības Liesma mūzikas redaktors. Par savu nozīmīgo darbu īpaši latviešu kora mūzikas laukā saņēmis vairākus apbalvojumus, viņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums (1972), un jau neatkarīgās valsts laikā – Triju Zvaigžņu ordenis (2002).

Aldoņa Kalniņa daiļrade ir cieši saistīta ar tautasdziesmu, tās vākšanu un radošu pārtveri. Lirisms, reizē sirsnīgs un rāms vērojums, ko bagātina žanra elementi, ar smalku kora pazinēja roku izstrādāts – tās ir īpašības, kas saistās ar komponistu pirmām kārtām. Latviešu tautasdziesmu apdares ieņem nozīmīgu vietu viņa daiļradē, no tām veidotas gan gleznas, pastorālas noskaņu kompozīcijas, gan raksturā jestrākas sadzīves ainiņas, bet tās visas vieno saikne ar melngailisko tradīciju un reizē jauno folkloras vilni latviešu mūzikā 20. gadsimta 60. gados. Aldoņa Kalniņa kora dziesmas kopš 1960. gada skanējušas vairākos latviešu Dziesmu svētkos, īpaši daudz atskaņota dziesma Latgalē (sieviešu korim) ar dzejnieces Skaidrītes Kaldupes tekstu. Komponistam nav sveša arī dramatiska izteiksme, tā vairāk atklājas viņa oratoriālajos sacerējumos. Savukārt simfoniskajos darbos latviešu mūzikas pētnieki jau atzīmējuši saikni ar Alfrēda Kalniņa un Pētera Barisona simfoniskajām partitūrām (L. Kārkliņš). Līdzās pieminētajam kora mūzikas laukam, kurā komponists joprojām strādā, Aldonis Kalniņš radījis daudz bērnu dziesmu.


DISKOGRĀFIJA

Ak tu mazais akotiņis / Aura Raiskuma (soprāns), klavieru partija – bez norādes // Latvian Music (Zviedrija) – LM LP13

Ariet, brāļi, papuvītes / II Latviešu Jaunatnes Dziesmu svētku Ročesterā kopkoris. Ierakstīts 1978 // Svied savu dziesmu tālē, svied! [Toronto] – JDS 1001

Balto bērzu zeme (Skaidrīte Kaldupe) / Latvijas Radio koris, D Edgars Račevskis // Latvijas PSR Radio un Televīzijas T. Kalniņa koris – [b. g.], Melodija, C 01741-2

Bezdelīgas mājup nāk / Latvijas Radio koris, D Teodors Kalniņš // [Latvijas Radio koris] – [b. g.], Melodija, Д –7150

Četras tāšu glazūras (Arvīds Skalbe), vokālais cikls / Kārlis Zariņš (tenors), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)

… dziedama pulksten četros no rīta (Māris Čaklais) / Kārlis Zariņš (tenors), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)

Dziesmas jauktajam korim: 1. Celies, dziesma (Skaidrīte Kaldupe), 2. Jūra elpo (Ziedonis Purvs), 3. Vasara (Plūdons), 4. Ceļi (Skaidrīte Kaldupe); tautasdziesmu apdares: 5. Aiz kalniņa miežus sēju, 6. Līdzat, meitas, man dziedāta / Latvijas Radio koris, D Edgars Račevskis, soliste Lauma Vanaga (3–6) // Aldonis Kalniņš. Dziesmas jauktiem koriem – 1974, Melodija, 33 C-04729-30

Galvas noliecam (Marta Bārbale) / 1) Koris Daile // Kori Daile, Juventus, Dzintars, RPI vīru koris – 1971, Melodija, 33 Д-028033-4; 2) Koris Rīga, D Jānis Dūmiņš // Tautas koris Rīga – 1972, Melodija, 33 Д-00032067-68

Ierašu dziesmas, cikls jauktajam korim / Rīgas kamerkoris Ave Sol, D Ilgvars Matrozis, soliste Elga Brahmane // Aldonis Kalniņš. Dziesmas jauktiem koriem – 1974, Melodija, 33 C-04729-30

Jūra, jūra sidrabainā (Skaidrīte Kaldupe) / Latvijas Radio koris, D Edgars Račevskis, soliste Mirdza Kalniņa // Latviešu kora dziesmas. Teodora Kalniņa koris. Diriģents Edgars Račevskis – 1971, Melodija, 33 CM-02678

Karavīru dziesmas, oratorija / Mirdza Kalniņa (mecosoprāns), Smaragda Isajeva (soprāns), Ojārs Semerovs (teicējs), Georgs Sniķers (trompete), Pēteris Sīpolnieks (ērģeles), VAK Latvija, D Imants Cepītis – 40’52” // Aldonis Kalniņš. Karavīru dziesmas – 1980, Melodija, C 10-13157-8

Kāzas, muzikāli skatuvisks uzvedums / Harijs Liepiņš (teicējs), Vija Āboltiņa, Aivars Laugalis, jauktais koris Beverīna, instrumentāls ansamblis, D Imants Kokars // Aldonis Kalniņš. Kāzas – 1979, Melodija, C 30-11759-60

Latgalē (Skaidrīte Kaldupe) / 1) Sieviešu koris Dzintars, D Staņislavs Broks // Sieviešu koru dziesmas. Jubilejas Dziesmu svētku repertuārs – 1973, Melodija, 33 CM-04021-22; 2) Apvienotie sieviešu kori, D Staņislavs Broks // Jubilejas Dziesmu svētki. 1873–1973 (ier. Dziesmu svētku Lielajā estrādē) – 1976, Melodija, C 60-05995-6; 3) Apvienotie sieviešu kori, D Ausma Derkēvica // 1985. gada Padomju Latvijas Dziesmu svētki – 1986, Melodija, C 60 25051 000; 4) Sieviešu koris Rūta, D Terēze Broka – 3’07” // XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Mana Dziesma II (dziesmas sieviešu un vīru koriem) – 1990, Melodija, C 10 30355 008

Līdzat, meitas, man dziedāt, tautasdziesmas apdare / Daina Kazaine (soprāns), Rīgas kamerkoris Ave Sol, D Imants Kokars – 4’36” // Kamerkoris Ave Sol. Latviešu tautas dziesmas – 1981, Melodija, C 10-15781-2

Mana jūra un zeme (Alberts Ločmelis) / Vidusskolu meiteņu kori, D Pauls Kvelde – 2’50” // Padomju Latvijas IV skolu jaunatnes Dziesmu svētki – 1981, Melodija, C 60-14193-4

Novelc, zeme, cimdu pāri (Skaidrīte Kaldupe) / Toronto Vanadžu koris Zīle, D Arvīds Purvs – 2’00” // Zīle. Ierakstīts 1976 – J-Mar Electronics Ltd, Toronto, J-17574

Pārmetums (Arvīds Skalbe) / Kārlis Zariņš (tenors), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)

Pulkstenis (Daina Avotiņa) / Sieviešu koris Dzintars, D Ausma Derkēvica // Tautas sieviešu koris Dzintars – 1977, Melodija, C 10-08377-8

Sasiesim astes (Ojārs Vācietis), vokālais cikls / Maija Krīgena (mecosoprāns), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)

Sudrabiņa lietiņš lija, tautasdziesmas apdare / VAK Latvija, D Ausma Derkēvica, soliste Mirdza Kalniņa (mecosoprāns) – 4’53” // Ar Dziesmu Dzīvībā. Latvijas Valsts Akadēmiskais koris. Mākslinieciskais vadītājs I. Cepītis – 1981, Melodija, C 10-15555-6

Tālu dzīvo līgaviņa – 4’39” / Līdzat, meitas, man dziedāta – 4’39” / Dancoj’ gosti – 5’21” / Sidrabiņa lietiņš lija – 5’04” // Rīgas kamerkoris Ave Sol, D Imants Kokars // CD Sidrabiņa lietiņš lija. Tautasdziesmu apdares. Rīgas kamerkoris Ave Sol. Diriģents Imants Kokars (no sērijas: Latviešu kordziesmas antoloģija, IX, 1966–1990), ier. Rīgas Sv. Franciska baznīcā – P&C 2001 AVE SOL, LR-0101

Tikšanās ar pavasari // Latvijas Radio koris, D Teodors Kalniņš // [Latvijas Radio koris] – [b. g.], Melodija, Д –7150

Trīs mirkļi (Vitauts Ļūdēns), vokālais cikls / Kārlis Zariņš (tenors), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)

Tu par manu dziesmu brīnies (Ojārs Vācietis) / Lilija Zobens (soprāns), Leslijs Īsts (East, klavieres) // 4. Eiropas Latviešu Dziesmu svētki Londonā. Izlase ’77 – 1978, Marc Sutton & Anthony McMillan, Sutton Sound Studios, London, SSLP110

Zem Rīgas (Ojārs Vācietis) / Kārlis Zariņš (tenors), Hermanis Brauns (klavieres) // Aldonis Kalniņš. Solo dziesmas – 1975, Melodija, C 10-05635-6 (Šis numurs nesakrīt ar matrices numuru uz skaņuplates – C 50-05635-6)


RAKSTI

Latgalē meldijas vācot // Latviešu mūzika. Sakārt. Jēkabs Vītoliņš. – Rīga: LVI, 1958, 87–100
Ticības apliecinājums Emīlim Melngailim // Māksla, 1974, 1. nr., 30–32


LITERATŪRA

A. Vaivarājs, Aldonis Kalniņš // Zvaigzne, 1958, nr. 23 • V. Kaminskis, Aldoņa Kalniņa kora dziesmas // LM, 1960, 20. aug. • Dz. Bērziņa, Aldonis Kalniņš // Padomju Latvijas mūzikas darbinieki. – Rīga: Liesma, 1965, 250–253 • M. Goldins, Aldoņa Kalniņa kora dziesma // Latviešu mūzika, VI – Rīga: Liesma, 1967, 173–186 • O. Grāvītis, Aldonis Kalniņš // Māksla, 1971, nr. 4, 30–31 • J. Vītoliņš, Aldoņa Kalniņa autorkoncertā // Cīņa, 1972, 9. janv. • S. Stumbre, Talanta ziedēšana // LM, 1972, 15. apr. • L. Kārkliņš, Aldonis Kalniņš // Simfoniskie darbi latviešu mūzikā. – Rīga: Liesma, 1973, 258–260 • J. Vītoliņš, Jauna oratorija [Karavīru dziesmas] // Cīņa, 1974, 2. nov. • V. Lindenberga, Jauna oratorija // PJ, 1974, 3. nov. • N. Grīnfelds, Aldonis Kalniņš // Padomju Latvijas mūzika. – Rīga: Liesma, 1976, 209–211 • A. Derkēvica, I. Cepītis, Kormūzikas meistars // Cīņa, 1977, 5. nov. • S. Stumbre, Talanta ziemcietība // Karogs, 1978, nr. 2, 187–188 • A. Bomiks, …ir vērts strādāt [saruna ar A. Kalniņu] // LM, 1978, 24. febr. • O. Grāvītis, Kora mūzikas meistara jubileja // Cīņa, 1978, 25. febr. • E. Apse, Aldoņa Kalniņa autorkoncerts Liepājā // LM, 1978, 7. apr. • V. Bērziņa, Aldoņa Kalniņa mūzika Liepājā // Cīņa, 1978, 7. apr. • S. Stumbre, Ne tikai vienu labu vārdu [par A. Kalniņa jubilejas autorkoncertu] // LM, 1979, 12. janv. • L. Krasinskaya, Aldonis Kalniņš // Kompozitory sojuznyh respublik. – Moskva: Sovetskij Kompozitor, 1980, 3–48 • O. Grāvītis, Vokālās kamermūzikas daudzsološi atzari // LM, 1981, 10. apr. • V. Briede, Silta, dzidra noskaņa [par oratoriju Caur mūžiem ejamā] // LM, 1985, 17. maijs • G. Makane, Stila īpatnības Aldoņa Kalniņa tautasdziesmu apdarēs koriem a cappella. Bakalaura darbs. – Rīga: LMA, 1994 • I. Lūsiņa, Personības pirmelementi // Diena, 1998, 26. febr. • M. Briede, Baltais solījums – tas mans mūžs [intervija sakarā ar 70. dzimšanas dienu] // Kurzemes Ekspresis, 1998, 8. maijs


Lolita Fūrmane
© LMIC

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO