LMIC radio

Latvian Folk Songs for Piano

Genre: Piano music
Ilgums: 00:07:10
Instrumentation: piano

Arranged byJautrīte Putniņa.
I “Citi gani izdzinuši”; II “Puiši mani audzināja”; III “Es dziedāju, gavilēju”; IV “Skaisti gāju līgodama”; V “Zaļa zied zālīte”; VI “Linu lauku aplīgoju”; VII “Uz Daugavas es dzīvoju”; VIII “Karavīris man’ uzsedza”; IX “Sasukāju gludu galvu”.