LMIC radio

Jaunumi / IAMIC 2023

Latvijas mūzikas sektors un tā ietekme uz ekonomiku

18. oktobris, 2023

14.–17. septembrī (2023) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars” norisinājās  “IAMIC konference 2023”, ko pirmo reizi rīkoja Latvijas Mūzikas informācijas centrs, uz Latviju atvedot mūzikas nozares profesionāļus un ekspertus no vairāk kā 20 dalībvalstīm.
IAMIC (International Association of Music Information Centres) ir starptautisks organizāciju tīkls, kura mērķis ir savstarpējā sadarbībā, popularizējot savas valsts vai reģiona mūziku, sniegt atbalstu un informāciju citām dalīborganizācijām. Tāpat kā citus gadus IAMIC konferencē lektori un eksperti ar priekšlasījumiem un diskusijās pievērsās vairākām mūzikas nozarei būtiskām un aktuālām tēmām, priekšplānā izvirzot jautājumus: kāda ir mūzikas izglītības nākotne, tās nozīme auditorijas attīstībā? Kā noturēt auditoriju digitālajā laikmetā? Kāda ir veselīga mūzikas ekosistēma? Kādas ir laikmetīgās kormūzikas tendences? Laikmetīgā/alternatīvā mūzika – tās loma un izaicinājumi mūsdienu kultūrā? Kā saglabāt savu unikālo balsi, nepazaudējot plašāku auditoriju? Kāda loma nākotnē būs mākslīgajam intelektam (AI) mūzikas radīšanā? Kāda ir mūzikas NVO nākotne, kā tās var būt noderīgas mūzikas nozarei?, un citi jautājumi.
Ar priekšlasījumiem un paneļdiskusijās līdzās IAMIC biedriem piedalījās Rīgas Doma kora skolas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Radio kora, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Kultūras akadēmijas, Liepājas Universitātes, Elektronikas un datorzinātņu institūta un citi eksperti.

Latvijas Mūzikas informācijas centrs piedāvā iepazīties ar konferences saturu.
Visas prezentācijas un diskusijas ir angļu valodā.

____________________________________

Ieraksts veikts 14.09.2023 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Dr. oec. Ieva Zemīte ir Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore, LKA asociētā profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Projekta vadītāja “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”, Projekta vadības komitejas locekle, Latvijas projekta vadītāja Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe/ ISGNE", LU Studentu biznesa inkubatora un LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora vērtēšanas komisijas locekle, Starptautiskajās kultūras ekonomikas asociācijas “Association for Cultural Economics International” (ACEI) biedre, SIA "Stikla māja" stikla dizaina studijas "Glass Point" valdes locekle.


Macroeconomic indicators of the Latvian music sector and the economic contribution to the economy 
The study analyses macroeconomic indicators of the Latvian music sector and the economic contribution to the economy, providing additional arguments for cultural policy makers in discussions on culture and the role of the creative industries in the development of the country and society. The productivity of the music sector is assessed in depth, value-added, employment share, and efficiency, comparing them with national averages.


KEYWORDS: creative industries, productivity, value-added

UZ PREZENTĀCIJAS VIDEO