LMIC radio

"Šūpuļa dziesma kalnu bērnam"

Sacerēšanas gads: 1928
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

Teksts - Lūcija Garūta (pēc Johana Sigurjonsona lugas "Kalnu Eivins")
Veltījums Zelmai Gothardei