LMIC radio

Par mums

Kas ir Latvijas Mūzikas informācijas centrs jeb LMIC?

Biedrību „Latvijas Mūzikas Informācijas Centrs” 2002. gada 19. jūlijā dibināja:

Latvijas Komponistu savienība;
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;
Latvijas Nacionālā bibliotēka;
Latvijas Koncertdirekcija (tagad VSIA "Latvijas Koncerti");
Latvijas Jaunās mūzikas asociācija.

2003. gadā par Centra biedru kļuva arī izdevniecība Musica Baltica.

LMIC uzmanības degpunktā ir latviešu klasiskā un laikmetīgā mūzika, tās autori, interpreti, koncertdzīves organizatori un atbalstītāji.

 

Centra darbības mērķi ir

  • popularizēt latviešu mūziku,
  • apkopot un sniegt informāciju par to Latvijā un pasaulē,
  • koordinēt mūzikas norises Latvijā starp nozarē iesaistītajām institūcijām,
  • sekmēt Latvijas iekļaušanos starptautiskās sadarbības procesos,
  • veicināt latviešu mūzikas atskaņošanu un izdošanu.

Kultūras ministrija Centram deleģējusi valsts funkcijas izpildi mūzikas informācijas nozarē un finansē tā darbību.

Ar ko Centrs nodarbojas?

LMIC apkopo, sistematizē un sniedz informāciju par latviešu komponistiem un viņu daiļradi, par norisēm latviešu mūzikā. Centrs sekmē ieinteresētu ārvalstu personu un organizāciju kontaktu nodibināšanu ar latviešu komponistiem un izpildītājmāksliniekiem, ar koncertorganizācijām, nošu izdevniecībām un plašsaziņas līdzekļiem.

LMIC gādā par Latvijas pārstāvniecību starptautiskās mūzikas izstādēs un gadatirgos, izdod CD un informatīvus materiālus.

Centrs uztur lielāko interneta datubāzi par latviešu mūziku un mūziķiem. 

 

LMIC darbinieki un adrese

Egīls Šēfers, direktors

Kristiāna Vaickovska, eksperte, biroja administratore

Aleksandra Line, eksperte, projektu vadītāja

Vineta Romāne, projektu vadītāja

Līga Ancena, grāmatvede

 

Tel. +371 67 226797

E-pasts: info@lmic.lv

Adrese: Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija