LMIC radio

"Jel labāk nerunā"

Sacerēšanas gads: 1927
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: klavierēm, balsij

Teksts Kārlis Jēkabsons

 

Krāj. 8 Līriskas dziesmas. – Autora izdevums [pēc 1931]