LMIC radio

"Džanemas dziesma"

Sacerēšanas gads: 1928
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: klavierēm, balsij

teksts Lūcijas Garūta (pēc Edvarda Vulfa darba motīviem)
veltījums Mildai Brehmanei-Štengelei

 

Rīga: Autora izdevums [pēc 1928] No operas Pasaka par nāvi Teksts – Lūcija Garūta, pēc Eduarda Vulfa darba motīviem