LMIC radio

"Tu atkal te!"

Sacerēšanas gads: 1933
Gads, kad publicēts: 1982
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

Teksts – Lūcija Garūta
Krāj. Lūcija Garūta. Dziesmas balsij un klavierēm. Sastādījis Māris Skuja. Grigorija Gorska tulkojums krievu valodā. – Rīga: Liesma, 1982