LMIC radio

"Dzimtene pavasarī"

Sacerēšanas gads: 1935
Gads, kad publicēts: 1936
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

Teksts – Lūcija Garūta
Rīga: Autora izdevums, 1936 Krāj. Lūcija Garūta. Dziesmas balsij un klavierēm. Sastādījis Māris Skuja. Grigorija Gorska tulkojums krievu valodā. – Rīga: Liesma, 1982