LMIC radio

"Mēness laiva"

Sacerēšanas gads: 1940
Gads, kad publicēts: 1982
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

Teksts - Rainis
Krājumā Lūcija Garūta. Dziesmas balsij un klavierēm. Sastādījis Māris Skuja. Grigorija Gorska tulkojums krievu valodā. – Rīga: Liesma, 1982