LMIC radio

"Šķiroties"

Sacerēšanas gads: 1928
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

teksts Lūcija Garūta
Veltījums Mildai Brehmanei-Štengelei