LMIC radio

"Ej, saulīte, drīz pie Dieva"

Sacerēšanas gads: 1929
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Instrumentācija: balsij, klavierēm

Latviešu tautasdziesmas teksts
Velītjums Malvīnei Vīgnerei-Grīnbergai