LMIC radio

"Gāju putnu rudens dziesma"

Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:42
Instrumentācija: jauktajam korim

Viļa Plūdoņa teksts
Veltījums Teodora Reitera korim