LMIC radio

"Dziesma saulei līdzi iet"

Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:04
Instrumentācija: jauktajam korim

Valda Grēviņa teksts