LMIC radio

Liudas Mockūnas / Arvydas Kazlauskas

Ļuds Mockūns (Liudas Mockūnas) ir lietu viešu frīdžeza mūziķis, komponists un Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Džeza katedras mācībspēks. Arvīds Kazlausks (Arvydas Kazlauskas) ir Latvijā dzīvojošs  lietuviešu saksofonists, brīvās improvizāci jas un džeza trio «Endless Roar» dalībnieks  un docents Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ieraksta sesija izdevniecības  «Jersika Records» paspārnē tapusi Drabiņu  kūdras purvā Jelgavas novadā, mākslinieka Jāņa Gutāna-Graša radītajā kūdras amfiteātrī «Saulgrieži», kas ir veidots kā medi tatīvs labirints ar ieeju uz austrumiem un izeju uz rietumiem. Kompozīciju nosaukumi  norādīti trīs valodās — latviešu, lietuviešu  un senprūšu valodā, tā cenšoties lingvistis ki uztaustīt baltu tautu vienojošo pasaules izjūtu.