LMIC radio

Vilkači

Vilkači ir 2000. Gadā dibināta dzīvesveida folkloras kopa, kas nodarbojas ar senajām cīņām un folkloru. Pirmais mākslinieciskais vadītājs bija folkloras kustības aizsācēju Staltu ģimenes pārstāvis Dāvis.

Vilkaču skanējums ir spēcīgs, suģestējošs, ar konkrētu atsauci uz senu vēsturi, tomēr ļoti personīgs. Jauni vīrieši, kurus vieno interese par Vēlo dzelzs laikmetu Latvijas teritorijā, ir radījuši vidi, kur dalīties ar zināšanām, prasmēm un dzīvesprieku. Sākotnēji Vilkaču repertuārs bija galvenokārt kara dziesmas. Pirmajā albumā “Ko, kundziņi, Tu domāji?” Dzirdams jau izkopts skanējums  kara dziesmas vokāli instrumentālās aranžijās ar dabisku materiālu instrumentu sastāvu, kuru tembrs, uzbūve un materiāli rada siltu, dabisku skanējumu - dūdas, ģiga, bungas, balsis. Dziesmas “Vai tādēļi nedziedāju?” lielā popularitāte plašākā Latvijas auditorijā daļēji skaidrojama ar to iekļaušanu masu horeogrāfijas uzvedumos. Tomēr etniskās mūzikas skatuvē viņi tajā laikā bija vieni no spilgtākajiem.

Grupas viena dzimuma sastāvs kontekstuāli norāda uz laiku, kad šāds dalījums izrietēja no dzīvesveida, kurā reliģija savijusies ar sadzīvi vēl ciešāk nekā mūsdienās. Tās dalībnieki dziesmu izpildījumā iemieso latviešu karavīra tēlu, kas ir vitāls, drošsirdīgs un prasmīgs. Katra dalībnieka tērps un bruņas ir roku darbs, pēc paraugiem, kas datēti ar 9.-13. gs.

“Pētot dainas, dziedot dziesmas, turot rokās un mugurā senā karavīra bruņas un ieročus, nodarbojoties ar senajiem amatiem, arvien vairāk cenšamies pietuvināties senajam cilvēkam, par kuru varam spriest vien pēc vēsturiskajām, folkloras liecībām un, protams, mūsu pašu iekšējām sajūtām un atklāsmēm,” par kopas darbības dziļāko jēgu stāsta tagadējais vadītājs Edgars Zilberts.         

Albumā “Jānis” dziedamas vīru Jāņu dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem, aranžētas vēsturiskās fantāzijas stilistikā,  Nozīmīgu vietu ieņem kokles, kopā ar izteiksmīgu un krāsainu sabalsojumu. Nereti simbolisks saturs nolasāms pat dziesmu formā un harmoniskajā plānā: ar oriģinālām aranžijām, kur grupai izdodas  tradicionālajām dziesmām pievienot savas izjūtas un sniegt tās klausītājiem. Dziesmai “Izkaptiņa”, kura teksts virknēts kā aizsargvārdi pret ļaunajiem spēkiem, kas Jāņu naktī ir visaktīvākie, tapis arī animēts video klips.

Latvijas neatkarības 100. gadadienā Vilkači klausītājiem dāvāja albumu “Karavīru audzināj”, kurā dzirdama daļa no apjomīgā latviešu kara dziesmu devuma. Tomēr tās ir nevis bravūrīgas, bet smeldzīgas un pilnas ar mīlestību pret savu zemi un mājiniekiem. Populārs motīvs ir dažādu zīmju vērošana dabā, kas vēsta par kara sākumu un to, vai būs lemts pārnākt.

                                                                                                                        Lauma Bērza, 2022