LMIC radio

ZeMe

"ZeMe" (zeme) ir koklētājas Laimas Jansones un DJ Monsta duets. Laima sākusi ar tradicionālās kokles spēli, taču ar laiku kokles iemācījusies pārvaldīt un pat savienoties ar tām pietiekami cieši, lai mirklī pārtulkotu savas domas un izjūtas uz kokļu skaņām. Savukārt DJ Monsta (Uldis Cīrulis) jau sen ir aktīvs ne tikvien deju un elektroniskās mūzikas jomā, bet pārkāpj žanru robežas, sadarbojoties, piemēram, ar Latvijas Radio kori un džeza mūziķi Niku Gothamu. Duets "ZeMe" cita starpā koncertējis arī Japānā, kura, kā paši mūziķi atzīst, ir gana līdzīga Latvijai. Ne velti jau krietns pulciņš japāņu mācās spēlēt latviešu kokles. 

Lauma Bērza © LMIC, 2018