LMIC radio

Anitra Tumševica

(04.02.1971 )

Tā ir dāvana – izteikt savu mīlestību un savas domas mūzikā... jeb citiem vārdiem sakot, dzīvot saskaņā un harmonijā ar sevi...

 

 

Komponiste un vijolniece Anitra Tumševica dzimusi 1971. gada 4. februārī Rīgā. Vijoļspēli mācījusies EDMV (Romāns Šnē, 1978–1989) un JVLMA (Uldis Sprūdžs, 1989–1992). 2000. gadā pievērsusies kompozīcijas studijām pie Selgas Mences JVLMA, ko absolvējusi, iegūstot bakalaura (2007) un maģistra (2009) grādu. Piedalījusies Anto Peta (Anto Pett) improvizācijas meistarklasēs Rīgā (2005), kompozīcijas meistarklasēs Český Krumlov 2003 pie Mareka Kopelenta (Marek Kopelent), Lases Tūresena (Lasse Thoresen), Helmūta Ēringa (Helmut Oehring), starptautiskajos jauno komponistu meistarkursos Dundagā pie Klāsa Torstenssona (Klass Torstensson), Rolfa Vallina (Rolf Wallin), Džona Vulriča (John Woolrich) (2006) un Mazsalacā pie Deivida Langa (David Lang), Pēra Lindgrēna (Par Lindgren), Ričarda Airesa (Richard Ayres) (2010), kompozīcijas meistarklasēs Rīgā pie Mauro Lancas (Mauro Lanza) un Jana Mareša (Yan Maresz) (2006), Volfganga Heinigera (Wolfgang Heiniger), Džona Palmera (John Palmer) (2007), Heinca Holligera (Heinz Holliger) (2008) un Norvēģijā, Būdē pie Džonatana Štokhammera (Jonathan Stockhammer) (2008).

Muzicējusi orķestrī "Rīgas kamermūziķi" un Rīgas Festivāla orķestrī (2001–2003). Spēlējusi Jaunajā Rīgas kamerorķestrī (2001–2010), no 2005. gada bijusi orķestra otro vijoļu grupas koncertmeistare.

Kopš 2010. gada pasniedz vijoles spēli Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. Ar panākumiem piedalījusies starptautiskajā vijolnieku konkursā Šēntālē (1990). Iekļuvusi Latvijas Radio kora rīkotajā jauno komponistu kora skaņdarbu konkursa finālā (2007). Uzvarējusi operu konkursā Norvēģijā, Būdē (2008). Saņēmusi Tālivalža Ķeniņa balvu (2008). Par kamersimfoniju Die Stimme ("Balss") ieguvusi laikraksta "Diena" gada balvu kultūrā (2013).

Kopš 2007. gada ir Latvijas Komponistu savienības biedre. Mūzika atskaņota Latvijā, Japānā (Tokijā, 2005), Somijā (2006), Norvēģijā (2008, 2009), Zviedrijā (2009), Lietuvā, Francijā (2010), Nīderlandē, ASV (2015) u. c. Darbi iekļauti starptautiskajā mūsdienu mūzikas festivālā "Arēna" (2004, 2006, 2008), "Latvijas Jaunās mūzikas dienas" (2009–2011), ISCM Pasaules mūzikas dienās (ISCM World Music Days) Zviedrijā, Visbijā (2009), starptautiskajā mūsdienu mūzikas festivālā Druskomania Lietuvā (2010). Savā daiļradē Anitra Tumševica pievērsusies plašam žanru lokam, viņas mūzikai raksturīgs eksperimentālisms, programmatisms un 20.gs. kompozīcijas tehniku daudzveidīgs lietojums.

Anitra Tumševica, Mārīte Dombrovska © LMIC, 2013