Bruno Skulte

Dzimšanas vieta: Kijeva. Dzīves un darba vietas: 20. gados pārceļas ar ģimeni uz Rīgu. 1939.-1944. - Radiofona orķestra diriģents, 1943.-1944. - Liepājas operas diriģents, 1944. - dodas trimdā uz Vāciju, 1946.-1947. - Oldenburgā vada Latviešu operas izrādes, 1959. - pārceļas uz ASV, Ņujorku. Vada Ņujorkas latviešu apvienoto kori, darbojas kā ērģelnieks Ņujorkas latviešu evanģēliski luteriskajā draudzē. Miris Ņujorkas Valsts universitātes klīnikā Bruklinā. Citi dati: Ādolfa Skultes brālis. Izglītība: 1919.-1922. - mācās Kijevas Mūzikas skolā, Rīgā mācās E. Vīgnera fonoloģiskajā institūtā, 1931.-1937. - studijas Latvijas Konservatorijas kompozīcijas klasē pie prof. J. Vītola un diriģēšanas klasē pie J. Mediņa. Pēc studijām papildinās Berlīnē pie Leo Bleha un Zalcburgas Mocarteumā pie K. Krausa. Pieredze: virsdiriģents I - III ASV un III Kanādas latviešu dziesmusvētkos. Darbi Skatuves mūzika: mūzika I.Leimanes drāmai "Vilkaču manteniece" (5 ainās). Simfoniskā mūzika: "Balāde" - simf. orķ., "Skroderdienas Silmačos. Mūzika R. Blaumaņa lugai" - simf. orķ. Vokālā mūzika: 35 dziesmas jauktam korim a cappella (no tām 10 latv. t. dz. apdares), 45 dziesmas vīru korim a cappella (16 - latv. t. dz. apdares), 11 dziesmas sieviešu korim a cappella (2 - latv. t. dz. apdares), 1 dziesma bērnu korim a cappella, ap 47 solo dziesmām, 1 solo dziesmu cikls bērniem ar J. Raiņa vārdiem. Instrumentālā mūzika: 5 skaņdarbi klavierēm (4 miniatūras un Ziemassvētku variācijas par L. van Bēthovena tēmu), "Fata Morgana" ērģelēm, 2 stīgu kvarteti (#1 - "Dancis"), "Prelūdija" vijolei, čellam un klavierēm, miniatūras koklēm. Vokāli instrumentālā mūzika: "Daugava" - simfoniska poēma solistiem, korim un orķestrim ar J. Raiņa vārdiem, "Dziesmu vairogs" - kantāte jauktam korim, baritonam un simf. orķ. ar J. Veseļa un A. Eglīša vārdiem, "Lūgšana" - kantāte jauktam un vīru korim, soprānam, baritonam, ērģelēm, "Nakts, kad mēness maitājies" - balāde vīru korm, diviem solistiem un klavierēm. Grāmatas un publikācijas: Bruno Skultes skaņdarbi // Latvju Mūzika. - 1993., #22. - 2445.-2449. lpp. Dzirkale-Cenne A. Ar sirds degsmi: Bruno Skulti atceroties // Latvju Mūzika. - 1993., #22., 2419.-2422. lpp. Pundurs A. Bruno Skulte // Ārzemju latviešu komponistu dziesmu izlase. - R. , 1992., 142. lpp. Skulte R. Komponists un diriģents Bruno Skulte: Mūža rituma mirklis // Latvju Mūzika. - 1993. , #22. - 2409.-2418. lpp. Sūrmane B. Liesmojuma varā: Bruno Skulti atceroties. Zariņš R. Bruno Skultes 25 gadi Ņujorkā // Latvju Mūzika. - 1993., #22. - 2429.-2445. lpp.