LMIC radio

Gundega Šmite

(05.06.1977 )

"Savas skaņu pasaules izjūtas meklēšana man šķiet kā mūžīgs, neizsmeļams process, kā lēna ieniršana arvien dziļāk vēl neizzinātajā, neizjustajā... Skaņa, vārds, klusums – pats par sevi kā fenomens – paver bezgalīgas iespējas..."

Gundega Šmite

 

Gundega Šmite dzimusi 1977. gada 5. jūnijā Rīgā. Mācījusies JMMV (1992–1998), arī Latvijas Kultūras akadēmijas ekrāna un teātra mākslas nodaļā (1996–1997). 1998. gadā sākusi studēt LMA kompozīcijas nodaļā pie Pētera Plakida, kura vadībā 2005. gadā ieguvusi bakalaura grādu un 2007. gadā - maģistra grādu. Piedalījusies V starptautiskajā latviešu jauno mūziķu nometnē Ogrē un jauno komponistu meistarkursos Dundagā, De Villecroze vasaras akadēmijā Francijā. 2005./2006. mācību gadā Socratus Erasmus studiju apmaiņas ietvaros papildinājusies Ž. Sibēliusa Mūzikas akadēmijā pie Veli Mati Pūmalas. 2007. gadā uzsākusi studijas JVLMA doktorantūrā, 2013. gadā aizstāvējusi promocijas darbu Mūzikas un teksta mijiedarbes jaunās koncepcijas latviešu kormūzikā (21. gadsimta pirmā dekāde). Pēcdoktorantūras studijas turpina Aristoteļa Universitātē, Salonikos, Grieķijā (2013–2014).

Bijusi Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja (2009-2012), kā arī jaunās mūzikas festivāla Arēna mākslinieciskā vadītāja. Strādājusi par mūzikas teorijas un klavierspēles pedagoģi Ķekavas mūzikas skolā (1999–2000), ērģelnieci Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes baznīcā (2001–2002), pedagoģi Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes latviešu skolā (2002), mūzikas literatūras skolotāju Rīgas 3. mūzikas skolā (2002), kompozīcijas pasniedzēju Daugavpils mūzikas vidusskolā (2005-2008), kopš 2007. gada ir lektore Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA), kopš 2008. gada - JVLMA mācībspēks.

Regulāri publicējusies žurnālā Mūzikas Saule un laikrakstā Kultūras Forums. Strādājusi par redaktori žurnālā Mūzikas Saule (2011-2013). Apbalvota ar pirmo prēmiju JVLMA konkursā (par skaņdarbu Pārvērtības, 1999) un ar PBLA Kultūras fonda atzinības rakstu (par skaņdarbiem Atgriešanās un Atnākot, 2001), ieguvusi 6. vietu 2005. gada International Rostrum for Composers komponistu grupā līdz 30 gadiem, 2. vietu (pirmā netika piešķirta) – festivāla Culturescapes rīkotajā starptautiskajā jauno komponistu kompozīciju konkursā (par skaņdarbu Isochasma, 2006), saņēmusi komponista Tālivalža Ķeniņa balvu (2006). Iekļuvusi Latviešu oriģināloperu konkursa finālā (ideja par operu Dzīvsudraba rozes, 2008). Par skaņdarbu Mir geht ein Licht auf ieguvusi trešo godalgu Starptautiskajā komponistu konkursā WINDSTREAM 2014.

Darbi atskaņoti Latvijā, Lietuvā, Šveicē, Austrijā, Francijā, Vācijā, Japānā, ASV, Jaunzēlandē un Grieķijā. Ir LKS biedre (kopš 2006. gada).