LMIC radio

Lija Krasinska

(25.01.1911 - 10.09.2009 )

Viena no pazīstamākajām Latvijas muzikoloģēm, profesore, habilitēta mākslas doktore, emeritēta Valsts zinātniece, komponiste Lija Krasinska ievērojamu daļu sava laika veltījusi zinātnei. Dzimusi 1911. gada 25. janvārī Rīgā. Mūzikas mākslu Lija sāka apgūt kopš sešu gadu vecuma. Viņas pirmais pedagogs bija A. Rubahs Ņižņijnovgorodā, kur ģimene atradās evakuācijā Pirmā pasaules kara laikā. 1920. gadā ģimene atgriezās Rīgā.  

Kopš 1921. gada Krasinska studēja Latvijas Konservatorijas jaunākajā, bet pēc tam vecākajā nodaļā. Paralēli tam  mācījās Rīgas E. Zalemana ģimnāzijā, kuru absolvēja 1928. gadā. 1933. gadā  Krasinska absolvēja Konservatoriju (klavierspēles klasi pie profesores Annijas Sokolovskas un kompozīcijas teorijas klasi  pie profesora Jāzepa Vītola). Krasinskai bija laba, dabas dota izpildīšanas tehnika, un kopš 1929. gada viņa piedalījās pilsētas koncertos gan kā soliste, gan koncertmeistare. Viņa pavadīja arī savu māsu, dziedātāju Roju Krasinsku, kopā uzstājoties Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.  

1933. gadā Lija Krasinska apprecējās ar pianistu F. Šveiniku. 1934. gadā kopā ar vīru pārbrauca dzīvot uz PSRS, strādāja Habarovskas Mūzikas skolā, pasniedzot klavierspēli, mūzikas teorijas priekšmetus un mūzikas vēsturi. 1937.–1941. gadā Krasinska dzīvoja un strādāja Kaļiņinā, arī šeit viņa pasniedza mūzikas skolā. 1941.–1945. gadā viņa atradās evakuācijā Andižānā, pēc tam Orenburgā. 1945. gadā atgriezās Rīgā.

No 1945. līdz 1993. gadam strādāja Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. Sākumā viņa bija vokālistu koncertmeistare, pēc tam pasniedza mūzikas teoriju, harmoniju, skaņdarbu analīzi. 45 gadu laikā konservatorijā viņa lasīja krievu un padomju mūzikas lekciju kursu, kā arī vadīja speciālu muzikoloģijas kursu, kuru pabeidza 44 muzikologi, daudzi no tiem kļuva par izciliem Latvijas muzikālās kultūras darbiniekiem. 

1961. gadā viņai tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces goda nosaukums. Krasinska aiztāvēja disertāciju un kļuva par habilitētu mākslas zinātņu doktori, profesori emeritus.

Profesores Krasinskas daudzo publikāciju skaitā ievērojamu vietu ieņem pedagoģiski metodiskie materiāli, piemēram "Muzikālā audzināšana 10. un 11. klasei" un "Mūzikas elementārteorija", kas atkārtoti izdota astoņas reizes gan latviešu, gan krievu valodā; skolotājiem un mūzikas mīļotājiem adresētie darbi "Mūzika kā mākslas veids" un "Mācīsimies uztvert mūziku".

1995. gadā Lija Krasinska pārtrauca pedagoģisko darbu un pievērsās komponēšanai. Viņa ir dažādu skaņdarbu autore – gan vokālās, kora un instrumentālās mūzikas žanros. Skaņdarbi sākotnēji izplatījās rokrakstots. Krasinska nodarbojās arī ar pedagoģiskā klavierspēles repertuāra sastādīšanu iesācējiem. Šim mērķim vadīta viņa izveidoja vienkāršotus klasisko skaņdarbu aranžējumus, lai bērni praksē varētu iepazīties ar pagātnes komponistu pazīstamajiem skaņdarbiem un paši spētu tos nospēlēt.

 Kopš 2002. gada Lija Krasinska  dzīvoja Izraēlā. Mirusi 2009. gada 10. septembrī.