LMIC radio

Marina Gribinčika

(09.08.1966 )

Nedomāju, ka mana mūzika kaut ko nozīmē citiem, vienkārši man patīk komponēšanas process.

 

 

Marina Gribinčika dzimusi 1966. gada 9. augustā Ukrainā, Volīnijas apgabala ciemā. Beigusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas kompozīcijas nodaļu (1986) un Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot bakalaura (1992) un maģistra (2004) grādu kompozīcijā. 1990.–1998. gadā piedalījusies jauno komponistu semināros jaunrades namā Ivanovā, Krievijā, 1995.–1997. gadā stažējusies kompozīcijā pie Sergeja Berinska Maskavā.

Bijusi kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pasniedzēja Pāvula Jurjāna Rīgas bērnu mūzikas skolā (1989–1992), solfedžo un klavierspēles pedagoģe radošajā apvienībā VAKS, Rīgas Muzikālā teātra aktieru skolā (1993–1995), komponiste Rīgas Muzikālajā teātrī (1995–1998), solfedžo pasniedzēja Rīgas pilsētas 4. mūzikas skolā (1999–2000). Kopš 2000. gada strādā par solfedžo un kompozīcijas pasniedzēju Emīla Dārziņa mūzikas skolā.

Komponistei piešķirta Krievijas (1995–1996) un Maskavas Komponistu savienības stipendija (1996–1997). Kopš 1994. gada M. Gribinčika ir Krievijas Komponistu savienības biedre, kopš 1996. gada – Latvijas Komponistu savienības biedre. Komponistes mūzika regulāri skan koncertos un festivālos.

Mārīte Dombrovska © LMIC