LMIC radio

Valdis Muktupāvels

(09.11.1958 )

Etnomuzikologs. Muzikālās intereses mantojis ģimenē. Mācījies Līvānu mūzikas skolas klavieru un akordeona klasē. Beidzis Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultāti (1980) un Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti (1983) ar diplomdarbu Organoloģijas pētījumu pamatobjekti Latvijas teritorijā. Strādājis Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikā (1984–1985), konservatorijā (1985–1986); kopš 1987 strādā Latvijas Universitātē, kur piedalījies Etniskās kultūras centra veidošanā (1991), darbojas centrā kā mūzikas speciālists.

Galvenās zinātniskās intereses – latviešu tautas mūzikas instrumenti (pats spēlē kokles, dūdas, stabules, varganu, harmonikas, ģīgas), citu pasaules tautu tradicionālās kultūras, baltu – sevišķi prūšu – mitoloģija. Daudz darījis latviešu tautas mūzikas popularizēšanā, piedalīdamies mācību līdzekļu veidošanā, lasīdams lekcijas gan Latvijā, gan ārzemēs. Gatavojis radio un TV ciklus, kopā ar A. Slapiņu veidojis latviešu folkloras filmu "Gadskārtu dziesmas" (1982), piedalījies filmas "Cerību lauki" (1987) veidošanā. Izdevis vairākas grāmatas.

Darbojies folkloras kopā "Skandinieki" (1979–1983), pats Rīgā vadījis folkloras grupu "Savieši" (1980–1983), "Kombuļi" (1985–1986), "Rasa" (no 1988) un Toronto – "Laipa" (1989). Kā solists vai kopā ar citiem mūziķiem uzstājies daudzās pasaules valstīs. 

 

 

GALVENIE DARBI

 

MŪZIKA KORIM UN SOLOBALSĪM AR PAVADĪJUMU

2004 Pārcēlājs (Pontifex), oratorija jauktam korim, solo balsīm un instrumentālai grupai • Teksts – Pētera Brūvera dzejoļi “Irklis”, “Piesitas rūtij” no krājuma “Dzintara galvaskausi”, dziesmu nr. 33601, 34075 fragmenti no krājuma “Latvju dainas”, prūsiskojuši Mikkels Klussis un Valdis Muktupāvels, Bhagavad-Gītā 15. nodaļa 1.-4. dziedājums, Karola Vojtilas poēmas “Tēvzemi iedomājot” fragmenti no krājuma “Trzy poematy”, latviskojusi Dagnija Dreika, prūsiskojis Mikkels Klussis, fragmenti no pāvesta ievēlēšanas ceremoniāla un no Romiešu mesas, fragmenti no aistu, kristiešu, budistu, jūdu, musulmaņu, hindu lūgšanām, teksti latviešu, jaunprūšu, sanskrita, poļu un latīņu valodās • Pirmatskaņojums 01.09.2004. Latvijas Radio • Latvijas Radio koris, solisti – Elīna Libauere, Gundega Krūmiņa, Ārijs Šķepasts, instrumentālā grupa, D un producents Sigvards Kļava 60’25”

 

 

MŪZIKA KORIM A CAPPELLA

2000 Pīmiņ, brōļ, vīru korim, mūzikas līdzautors Māris Muktupāvels • Teksts – Valdis un Māris Muktupāveli • Pirmatskaņojums 2000 • Koris Olūts, D Jānis Grudulis 1’40”

 

 

MŪZIKA KORIM VAI VOKĀLAI GRUPAI AR PAVADĪJUMU

2000 Rīga ir sākusies, dramatisks cikls jauktajam korim un instrumentālai grupai • Teksts – Valdis Muktupāvels • Pirmuzvedums 2000 Pētera baznīcā • Koris Ave Sol, instrumentālā grupa, D un producents Imants Kokars 10’

1992 Saule deva savu meitu, dramatisks cikls ansamblim un instrumentālai grupai • Tautasdziesmu tekstu sakārtojums – Valdis Muktupāvels • Pirmuzvedums 1992 Rīgas Latviešu biedrības namā • Grupa Rasa, vadītājs Valdis Muktupāvels 61’53”

1988 Prūšos manas kājas autas, dramatisks cikls ansamblim un instrumentālai grupai • Teksts – tautasdziesmu tekstu un Imanta Ziedoņa dzejoļu sakārtojums – Valdis Muktupāvels • Pirmuzvedums 1988 Latvijas Kultūras fondā • Grupa Rasa, vadītājs Valdis Muktupāvels 45’

1985 Divejōda Saule tak, dramatisks cikls ansamblim un instrumentālai grupai • Tautasdziesmu tekstu sakārtojums – Valdis Muktupāvels • Pirmuzvedums 1985 Latvijas Mūzikas akadēmijā • Grupa Kombuļi, vadītājs Valdis Muktupāvels 25’

 

 

MŪZIKA BALSIJ AR PAVADĪJUMU

1990 Lyugums, dziesma sieviešu balsij un klavierēm • Teksts – Madsolas Jōņs 2’40”

1990 Miegadziesmiņa, dziesma sieviešu balsij un ērģelēm • Teksts – Māris Čaklais • Pirmatskaņojums 1990 Oslo konservatorijā, Ieva Akurātere (soprāns), Valdis Muktupāvels (ērģeles) 4’

1980 Mana sirds ir nomodā, dziesma sieviešu balsij un klavierēm vai koncertkoklēm • Teksts – Zālamana augstā dziesma 5:2-6 5’

1979 Mīļa dziesmiņa, dziesma sieviešu balsij un flautai ar klavesīnu • Teksts – Ilze Binde 3’

 

 

INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA

2000 Mīļa dziesmiņa, stīgu kvartetam • Pirmatskaņojums 2000 Melngalvju namā • Viļņas stīgu kvintets, D Lionius Treikauskas 2’24”

1990 Zvanu saspēle, prelūdija Dziesmu svētku koncertam • Pirmatskaņojums 1990 Dziesmu svētkos 3’

 

 

MŪZIKA TV UN KINOFILMĀM

2004 Latvijas gadalaiki, dokumentāla īsfilma • R Andis Mizišs

2004 Mežs putniem, dokumentāla filma • R Andis Mizišs

2004 Tīreļpurva dabas un vēstures taka, TV raidījums • R Māris Olte, Andis Mizišs, K. Braķis

2004 Latvijas novadu valoda: Latgale, TV raidījums • R Ginta Kaldava

2003 Lettland. Wildnis zwischen Russland und Riga (latviešu versijā "Skanošie gadalaiki"), dokumentāla filma • R Beatrix Stoepel, Aija Bley

2003 Latvijas novadu valoda: Kurzeme, TV raidījums • R Ginta Kaldava

2003 Aiz deviņi ezeriņi, animācijas īsfilma • R Roze Stiebra 2002 Mālu maģija, TV filma • R Ieva Freinberga

2002 Cīņa par centimetriem, dokumentāla filma • R Dainis Kļava

2001 Baltā, animācijas filma, mūzikas līdzautors Hardijs Lediņš • R Edmunds Jansons

2001 Latviešu tautas dziesma, dokumentāla filma, mūzikas līdzautors Mārtiņš Brauns • R Zigurds Vidiņš

2000 Zilie kalni, TV raidījumu sērija • R Ieva Freinberga

2000 Latvija – Ziemeļvidzeme, dokumentāla īsfilma, mūzikas līdzautore Ilga Reizniece • R Aigars Raits

1983 Gadskārtu dziesmas, dokumentāla filma, mūzikas līdzautore Ilga Reizniece • R Andris Slapiņš