LMIC radio

Ceiruleits

Kopš 1990. gada rudens Līvānos darbojas folkloras kopa „Ceiruleits”. Kopas vadītāja, skolotāja Anna Kārkle ap sevi pulcinājusi tos, kam tuva un mīļa ir tautasdziesma.
Kopas darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc folkloras materiālus ekspedīcijās pie tautas teicējiem, kur arī apgūst tradicionālo dziedāšanas un muzicēšanas manieri.
Kopas repertuāru veido galvenokārt sava dzimtā novoda – Latgales gadskārtu svētku, ģimenes godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika, rotaļas un dejas. Vajadzības gadījumā tiek izmantoti arī citu Latvijas novadu folkloras materiāli.
“Ceiruleits” cenšas pieturēties  autentiskajai dziedāšanas manierei, bet dziesmu instrumentālajās apdarēs ir jūtama arī grupas dalībnieku radošā pieeja mūzikas folkloras materiālam. Ļoti plašs un daudzveidīgs ir arī priekšnesumu tematiskais apjoms. "Ceiruleiša" dalībnieki uzstāšanās reizēs labprāt iesaista kopīgā darbībā arī klausītājus.
Kopā liela uzmanība pievērsta tautas tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Muzicējot tiek izmantota kokle, stabules, dūdas, ermoņikas, ģīga, zvanu josta, kā arī jaunākas izcelsmes instrumenti – vijoles, akordeons, cītara un dažādi ritma instrumenti.
Dalībnieki valkā sava  novada etnogrāfiskos tautastērpus.
Folkloras kopa ar savu aizrautīgo darbošanos tautas tradīciju kopšanā, saglabāšanā un tālāknešanā ir neatņemama sastāvdaļa vietējā reģiona kultūras dzīves norisēs – folkloras festivālos "Pulkā eimu, pulkā teku",  "Baltica ", "Sudmaliņas" u.c.
Kopa ir bieži uzstājusies dažādos sarīkojumos gan Latvijā, gan ārzemēs: Baltijas valstīs, Itālijā, Somijā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā, Ungārijā, Bulgārijā, Japānā, Horvātijā, Austrālijā, Brazīlijā, Kanādā, ASV, Kolumbijā, Čīlē, Ekvadorā, Meksikā, Indijā, Indonēzijā, Malaizijā, Ķīnā, Taizemē u.c.
Izdota audiokasete „Doncōt gōju ar meitom”, CD „Apleik kolnu saule tak”, “Īsalaižu dzīsmeitēs”, “Skaņu balseņu palaidu”. ”Ceiruleiša”iedziedātās dziesmas skan arī CD “Rāmi un ne”, “Sviests” u.c. Sadarbībā ar Latvijas TV, ierakstīti vairāki raidījumi programmai „Klēts”.
Folkloras kopa saņēma Lielo folkloras gada balvu. Kopas vadītāja Anna Kārkle  saņēmusi Valsts augstāko apbalvojumu folklorā – "Dižo balvu".
Kopas nosaukums radies ieklausoties veco līvāniešu stāstījumā par pilsētas ģērboni. Viņi stāstīja, ka tur virs upes lidinās cīrulītis, augsti paceltu galvu un sveic sauli. Tā tika nolemts saulei sūtīt  savas dziesmas.