LMIC radio

Tarkšķi

Tarkšķu izpildījumā dzirdēsiet Zemgales kultūrvēsturiskā reģiona tradicionālo mūziku, sākot ar savulaik 19. gadsimta beigās jau apklusušām pavasara brīvdabas dziesmām līdz 20. gadsimta pirmajā pusē populārām dejām un ziņģēm vokāli instrumentālā izpildījumā. Tās dalībnieki ir Iecavas bērni un jaunieši. Muzicētprasmi ierāda un tautasdziesmas apgūt iedvesmo grupas dibinātāja un vadītāja 30 gadu garumā Kristīne Karele. “Tarkšķi” ierakstījuši četrus albumus un nofilmējuši vairākus video. Sadarbībā ar Amerikas Latviešu asociāciju tapuši animācijas video Tarkšķu izpildītajām tautasdziesmām. Arī jaunākais izdevums Sadziedam?” domāts bērniem – populāras bērnu tautasdziesmas ar pievienotiem instrumentāliem pavadījumiem. Starp grupas bijušajiem dalībniekiem ir mūziķi, kas izaugot turpina profesionāli nodarboties ar mūziku, nesot tālāk Tarkšķos apgūto un iemantoto, bet varbūt nespējot iztikt bez latviešu tautasdziesmām un dzīvesziņas.  Arī grupā “Tautumeitas” Lauras Līcītes un Lauras Vārpiņas dziedājumā dzirdama no Kristīnes mantotā skaņveide ar izteikti gaišo tembru.

Katrs Tarkšķos dzied un apgūst kādu tautas mūzikas instrumentu – kokli, vijoli, cītaru, mutes ermoņikas, basu, stabuli. No instrumentiem īpaša vieta ir mandolīnai. Salīdzinoši nesen, 21. gs 2. desmitgadē, Latvijā aktualizējās mandolīnas kā tradicionālās mūzikas instrumenta atdzimšana. Tika rīkoti kursi un radās interese par 19. un 20. gadsimtā populārajiem homogēnajiem mandolīnu ansambļiem. Tarkšķu mandolīnisti 15 cilvēku sastāvā izpilda instrumentālu un vokāli instrumentālas 20. gs pirmās puses dejas un dziesmas ar vijoli, ģitāru, basi un akordeonu.

                                                                                                                                    Lauma Bērza, 2022