LMIC radio

TKP

Duets “TKP” dzimis Latvijas 3x3 nometnēs šī gadsimta sākumā, izskanot tieši reizi gadā un tādējādi iemantojot nosaukumu „tā kā pērn”. Kā atzinuši paši TKP dalībnieki, tad tajā apvienojies „vidējais latvietis”, savijot līvisko rimtumu ar latgalisko azartu, kā arī latgalisko smeldzi ar līvisko nemirstību.

Sākotnēji TKP veidoja divi līderi – Julgī Stalte un Ēriks Zeps –, taču pakāpeniski duetam pievienojušies vēl citi mūziķi un senču sajūtu mantotāji, kuru ceļi ikdienā kopā satek reti. Julgī Stalte ir Latvijas folkloras kopas „Skandinieki” vadītāja, Ēriks Zeps – latgaliešu enerģiskās postfolkloras grupas „Rikši” līderis. Abi tradicionālās mūzikas un kultūras vēstnieki, iedvesmotāji, Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātināji un popularizētāji. Abi spēcīgi un izjusti dzied, Julgī spēlē vijoli un kokli, Ēriks – akordeonu. Viņiem pievienojušies – Ingus Grīnbergs ar vijoli, Artūrs Jefremovs ar basu, kā arī Pēteris Narubins ar ģītārām, mandolīnām un balsi.

TKP līviskās un latgaliskās mūzikas simbiozē saklausāma sajūsma, sajūtama liela jauda un viscauri pulsējošā tautas gudrību klātbūtne, kas nereti mijas arī ar asarām un pārdzīvojumiem, par ko mūziķi paši saka: “Tas viss, kas cauri laikiem ir un paliek nemirstīgs. Un tad pietiek ar vienu motīvu, vienu skatienu, vienu melodijas virknējumu un vienu akordu, lai pēc brīža tas pat no visskumjākās dziesmas izaugtu spridzinošā improvizācijā.”

No 2015. līdz 2018. gadam TKP aktīvi darbojies 3x3 nometnēs Latvijā, tad folkloras izglītošanas ceļi veduši līdz pat Sibīrijas latviešu ciemam Augšbebros, kam seko arī izglītojoši latviešu tradicionālās mūzikas koncerti Latvijas izglītības iestādēs ar gadskārtu, kā arī Latvijas novadu atšķirību programmām. Kopš 2021. gadā TKP aktīvi strādā ar diasporu latviešiem tiešsaistes tradicionālās kultūras kursos “Zumēšana”.

Plašāka klausītāju daļa ārpus izglītības jomas iepazīst TKP 2019. gadā pasaules mūzikas festivāla “Porta” kocertos Rīgā un Rēzeknē.

Pašu iniciētu studijas ierakstu tandēmam “TKP” nav, taču ir tapuši dažādi pasūtījuma darbi. 2018. un 2019. gadā top ieraksti Latvijas Radio 1. un 2. kanāla vajadzībām. Pēc horeogrāfa Jāņa Purviņa pasūtījuma top deju mūzikas kompozīcijas un to ieraksti (“Zelta vija”, 2019; “Diksītis”, 2020; “Vidū jūras” – 3 dejas Kurzemes Deju svētkiem, 2021). 2022. gadā radīts skaņdarbs Eslingenas Dziesmu svētku dejotājiem “Satikšanas Eslingenē”, kā arī mūzika 2023. gada Dziesmu un Deju svētku uzvedumam “Balts”. Vēl TKP ieskaņotā dziesma “Suņi” izdota etnomūzikas izlasē “Sviests” nr. 9 (2022).

                                                                                                                           Anete Stuce, 2022
foto Anrijs Požarskis