LMIC radio

Roberts Balodis

(16.10.1918 - 25.10.1985 )

Dzimšanas vieta: Smiltene Dzīves un darba vietas: studiju gados vada Jelgavas skolotāju institūta vīru kori. Pēc mācību gadiem - darbojas un vada vairākus korus: "Dziedonis", Jelgavas Sv. Annas evanģēliski luteriskās draudzes koris, "Līra", Dzelzceļnieku koris. Kā pedagogs strādā Hercoga Pētera ģimnāzijā. Otrā pasaules kara laikā uz'ņemas karavīra gaias, kas aizved līdz Zēdelhēmāi. Tur dibina savu "Dziedoni". Koris sniedz vairāk nekā 100 koncertus. 1951. - dodas uz ASV. Ņujorkas pavalstī dibina sieviešu ansambli un ar to daudz koncertē: piedalās pasaules izstādē un televīzijas raidījumos. 1966. - uzņemas Longailendas latviešu ev.-lut. draudzes kora vadītāja pienākumus. Izglītība: Jelgavas skolotāju institūta absolvents (mūzikas pamati pie prof. Jēkaba Mediņa). Paralēli mācās Jelgavas Tautas konservatorijā. Pieredze: 1971. - vada III Garezera dziezmu dienu kopkori. 1978. - VII Kanādas latviešu dziesmusvētku virsdiriģents. 1981. - virsdiriģents vispārējos dziesmusvētkos Bostonā. 1983. - VII vispārējo dziesmusvētku Milvokos atklāšanas koncerta vīru kopkora vadītājs.