LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Arnolds Klotiņš. Koloniālais un nacionālais Latvijas mūzikas dzīvē pirmajos pēckara gados (1944–1946)

20. maijs, 2024

“Nacionālkomunisma izpausmes Latvijā bija novērojamas jau uzreiz pēc otrreizējās padomju okupācijas,” raksta tagadnes ievērojamākie vēsturnieki darbā par mūsu zemes vēsturi 20. gadsimtā. Parādīt šīs izpausmes kultūras un tostarp mūzikas dzīves attīstībā, kam bija jānotiek intensīvas kolonizācijas un sovjetizācijas apstākļos, ir šā raksta mērķis. Ar nacionālkomunismu saprotam centienus sociālisma sistēmas tapšanā ievērot konkrētās zemes un tautas dzīves apstākļus, vēstures un kultūras savdabību.

Atslēgvārdi: reokupācija, sociālās pārmaiņas, kultūras tradīcijas, nacionālā forma, dziesmu svētki, nacionālkomunisms

Arnolds Klotiņš. Koloniālais un nacionālais Latvijas mūzikas dzīvē  pirmajos pēckara gados (1944–1946)Letonica, Nr. 34 LU LFMI, 58–68

Rakstu lasīt ŠEIT

Par žurnālu "Letonica" ŠEIT