LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Ieva Pauloviča.  Ērģeles un to būvētāji Vidzemē 18. gadsimtā

23. maijs, 2023

Raksts veltīts līdz šim mazpētītai tēmai Latvijas mūzikas vēsturē – ērgeļpozitīviem Vidzemes baznīcās. Lai arī dažos dievnamos ērģeles bija iegādātas jau 16. gadsimta beigās, plašāka ērģeļu būve un arī to iegāde Vidzemē faktiski sākas 18. gadsimta otrajā pusē, kad vispārējie vēsturiskie un ekonomiskie apstākļi bija labvēlīgāki straujākai pilsētu un lauku draudžu attīstībai. 18. gadsimta beigās apmēram trešā daļa no visām Vidzemes draudzēm varēja lepoties ar saviem ērģeļpozitīviem un ērģelniekiem, kuri lielākoties veica arī skolmeistara pienākumus. Rakstā atspoguļotas gan zināmas, gan aizmirstas, gan arī jaunatklātas ziņas par ērģeļpozitīviem Vidzemes baznīcās, kā arī par ērģeļbūvētājiem, kuri būvēja, pārdeva vai arī remontēja šos mūzikas instrumentus.

Atslēgvārdi: ērģeles, ērģeļbūvētāji, baznīca un tās interjers, Vidzeme, 18. gadsimts

Pauloviča, Ieva (2023). Ērģeles un to būvētāji Vidzemē 18. gadsimtā. Mūzikas akadēmijas raksti, XXI. Sast. Lolita Fūrmane. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 33–58.

LASĪT RAKSTU