LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Ināra Jakubone. Komponistu jaunrade Latvijā 20. gadsimta 20.-30.gados: kultūrpolitika un modernisms. Preses naratīvs un konteksti

16. maijs, 2023

Rakstā Latvijas brīvvalsts pirmā perioda komponistu jaunrade tiek pētīta gan globālo stilistisko strāvojumu, gan valsts kultūrpolitikas kontekstā. Kādi bija komponistiem pieejamie atbalsta veidi, kas varēja veicināt viņu darbu, un vai tas vienmēr notika? Kā tika vērtēts valsts finansēto institūciju (Kultūras fonda, Latvijas Radiofona, Nacionālās operas) atbalsts? Vai vide – gan sociālā, gan radošā – bija gana stimulējoša, lai rosinātu iedvesmas avotus meklēt arī tā brīža aktuālākajās tendencēs, tostarp modernisma estētikā un stilistikā? Kā komponistu radošos meklējumus un atradumus tolaik definēja mūzikas kritika?

Atbildes uz visiem šiem jautājumiem galvenokārt tika meklētas 20.–30. gadu periodikā, jo šķita būtiski vidi un problēmu loku, kādā dzīvoja un radīja mūsu komponisti, apjaust iespējami autentiski.

Atslēgvārdi: Latvija, 20. gs. 20.–30. gadi, komponisti, kultūrpolitika, Kultūras fonds, Latvijas Radiofons, Nacionālā opera, modernisms, folklorisms, romantisms.

Jakubone, Ināra (2022). Komponistu jaunrade Latvijā 20. gadsimta 20.-30.gados: kultūrpolitika un modernisms. Preses naratīvs un konteksti. Mūzikas akadēmijas raksti, XX. Sast. Jānis Kudiņš. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 13–45.