LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Lolita Fūrmane. Heinriha Dorna Rīgas bruņinieku opera un tās muzikālie ieguvumi

30. maijs, 2023

Raksts veltīts jaunatrastam skaņdarbam, kas sniedz svaigas zināšanas par 19. gadsimtā Baltijā lolotām oriģināloperu idejām, dodot iespēju izveidot pilnīgāku Latvijas mūzikas vēstures ainu konkrētajā žanrā. Aktuālās izpētes centrā ir 19. gadsimta vācu komponista Heinriha Dorna (Heinrich Dorn, 1804–1892) opera Anglijas karogs (Das Banner von England), kas komponēta Rīgā, kur arī pirmoreiz iestudēta 1841. gada 8. novembrī (pēc vecā stila). Par šo operu līdz šim bija iespējams runāt tikai abstrakti, jo vienīgais izziņas avots bija tā laika afišas un recenziju slejas. 2019. gadā – saistībā ar LNB krājumā nonākušajām bijušā Rīgas Pilsētas (vācu) teātra notīm – kataloģizācijas procesā apzinātais Dorna opuss situāciju ir kardināli mainījis: opera ieguvusi ne tikai reālas sižetiskās, bet arī muzikālās aprises. LNB glabātā partitūra, ko ir pamats uzskatīt par autora manuskriptu, ir aptuveni 800 lappušu materiāls, papildus tam vairāki desmiti orķestra balsu un pilns libreta teksts. Līdz ar to pirmo reizi iespējams uzdot jautājumu: ko šī opera nozīmē operas vēsturei vispār un reizē – Latvijas operas vēsturei? Vai tajā izpaužas arī kas tāds, kas ļauj runāt par šīs operas saikni ar Rīgas kultūrvidi 19. gadsimta 30.–40. gados? Jo, ja šāda saikne parādītos, tā nozīmētu precizēt skatījumu uz operas žanra oriģinālā mantojuma vērtībām Latvijā. Rakstā analizēti Dorna operas tapšanas radošie un vēsturiskie apstākļi un konteksti, kā arī sniegti pirmreizēji secinājumi par operas mūziku.

Atslēgvārdi: bruņinieku opera, librets, runas dialogi un rečitatīvi, itāļu operas tradīcija, protestantiskais korālis, vācu līdertāfels

Fūrmane, Lolita (2023). Heinriha Dorna Rīgas bruņinieku opera un tās muzikālie ieguvumi. Mūzikas akadēmijas raksti, XXI. Sast. Lolita Fūrmane Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,103–138.

LASĪT RAKSTU