LMIC radio

Jaunumi / Aktualitātes

Valsts kultūrkapitāla fonds aicina iesniegt pieteikumus 3. projektu konkursā un divās mērķprogrammās

28. augusts, 2023

Pieteikumus pieņem līdz 2023. gada 15. septembrim pulksten 23:59.
Rezultāti - pēc 2023. gada 20. oktobra.

Šī gada trešais projektu konkurss notiek deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas, Starpdisciplināru projektu, Skatuves mākslu, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs.

Mūzikas nozares prioritāte:
Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības pieejamības nodrošināšana Latvijā.

 
Vairāk par projektu konkursu ŠEIT
 
Mērķprogramma “ATBALSTS MUZIKĀLĀ TEĀTRA ŽANRA ATTĪSTĪBAI”
Mērķis: sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu nevaldības sektorā, finansējot projektus, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikālā un dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā, prioritāri atbalstot: 1) jaunradīta muzikālā materiāla iestudēšanu; 2) liela formāta muzikālā teātra iestudējumus.
Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru pirmreizējā izrādīšana ir paredzēta ne vēlāk kā 2024. gada 30. novembrī un kas tiks izrādīti vismaz 4 reizes viena gada laikā pēc pirmreizējās izrādīšanas.
 
Vairāk par mērķprogrammu “ATBALSTS MUZIKĀLĀ TEĀTRA ŽANRA ATTĪSTĪBAI” ŠEIT
 
Mērķprogramma “PROGRAMMAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” SATURA RADĪŠANA”
Lai bagātinātu bērniem un jauniešiem domāto kultūras piedāvājumu ar augstvērtīgām Latvijas mākslas un kultūras norisēm, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludina pieteikumu pieņemšanu mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursam. Veidojot kultūras norises, mākslas un kultūras profesionāļi aicināti domāt par paustā vēstījuma un formas aktualitāti no skolēnu kā primārās auditorijas aspekta.
Konkursa mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas un kultūras klātienes, t. sk. mobilo norišu, radīšanu, kas programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros veicina mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas kultūras un mākslas vērtību un laikmetīgo izpausmju iepazīšanu kādā no nozarēm (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) vai to apvienojumā, rosina pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem un sekmē izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Norisēm jābūt piemērotām konkrētam skolēnu vecumposmam, tām jānodrošina regulāra izrādīšana visa mācību gada laikā un jāpalīdz apgūt mācību saturu, nedublējot to.
 
Vairāk par mērķprogramma “PROGRAMMAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” SATURA RADĪŠANA” ŠEIT