LMIC radio

Jaunumi / Aktualitātes

VKKF izsludina projektu pieņemšanu šā gada 3. konkursā un mērķprogrammās

30. augusts, 2021

Līdz 24. septembrim 23:59 VKKF pieņem projektus šā gada pēdējā konkursā Mūzikas un dejas mākslas nozarē, kā arī mērķprogrammā "Latviešu oriģinālmūzika" un COVID -19 programmas "KultūrElpa" mērķprogrammās "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja", "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā". COVID -19 programmas ir izveidota mērķprogrammas “KULTŪRELPA” ietvaros. Mērķprogramma “KULTŪRELPA” ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu īstenota programma, kas izstrādāta, ņemot vērā nepieciešamību aktīvi stimulēt kultūras nozares radošo un ekonomisko aktivitāti. Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

Konkursu nolikumi pieejami VKKF mājaslapā ŠEIT