LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Zane Prēdele.  Jelgava kā koncertvieta 19. gadsimtā: mūziķi un repertuārs

23. maijs, 2023

Turpinot Jelgavas mūzikas vēstures izpēti, šis raksts ietver galvenokārt skatu uz ārzemju māksliniekiem, kas 19. gadsimtā tur darbojušies vai viesojušies, veidojot regulāru pilsētas koncertdzīvi. Pētījuma gaitā skrupulozi pētīti avoti no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja (ĢEJVMM), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LUAB) kolekcijām, kā arī izmantoti sekundārie avoti un periodikas materiāli. Raksta mērķis ir revidēt agrāko gadu autoru ne vienmēr no pārbaudītiem avotiem iegūtās ziņas un to tālāku izplatību, meklēt apstiprinājumus svarīgiem faktiem un izcelt galvenās (diemžēl mūsdienās bieži vien jau zudušās) koncertvietas, kā arī ar retām vizuālām liecībām papildināt lasītāja pieredzi saistībā ar īpašu, mazpētītu laikmetu Jelgavas mūzikas dzīvē.

Atslēgvārdi: Mītava (Mitau), Jelgavas teātris, Karls fon Holtejs, Rihards Vāgners, muzikālijas, Mēdema villa (Villa Medem), Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca

Prēdele, Zane (2023). Jelgava kā koncertvieta 19. gadsimtā: mūziķi un repertuārs. Mūzikas akadēmijas raksti, XXI. Sast. Lolita Fūrmane. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 139–166.

LASĪT RAKSTU