LMIC radio

"Man prātā stāv vēl klusā nakts"

Sacerēšanas gads: 1903
Gads, kad publicēts: 1903
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Ilgums: 00:02:12
Instrumentācija: klavierēm, balsij

Rīga: P. Neldner; Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1903 Ciklā “Septiņas dziesmas vienai balsij ar klavieru pavadījumu” op.31
Teksts - Valdis.