LMIC radio

"Pie tava augstā, baltā loga"

Sacerēšanas gads: 1906
Gads, kad publicēts: 1906
Žanrs: Vokālā kamermūzika
Ilgums: 00:02:04
Instrumentācija: klavierēm, balsij

Rīga: P. Neldner; Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1906 1905–1906 Ciklā “Piecas dziesmas vienai balsij” op.34
Teksts - Jānis Poruks