LMIC radio

"Krēslas stundas"

Sacerēšanas gads: 2016
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:05:25
Instrumentācija: jauktajam korim, teicējam

Teksts: Jānis Vainovskis (1887-1969)
Šis skaņdarbs ir mēģinājums veidot prozas un mūzikas valodas saspēli, kurā proza netiek pakļauta mūzikas likumībām. Abiem šiem vēstījumiem ir jākalpo teksta atklāšanai, valodas plūdumu nedrīkst ietekmēt mūzikas izteiksmes līdzekļi, šeit tikai otrādi. Teksts ir jālasa tuvu izrakstītajām figūrām nezaudējot tā loģiku un dabiskos uzsvarus un izteiksmi. Šāds teksta lasījums raksturīgs vairāk teātra skatuvei un vajadzētu to izstrādāt tieši šādā tehnikā. Es mēģināju pierakstīt ritma figūras tekstam, tās izpilda arī koris, bet atzīstu, ka šis pieraksts teksta ritmam ir nepilnīgs un tam būtu jāseko tikai kā ieteikumam, lai pēc iespējas tuvinātu sinhronitāti kora dziedājumam, savukārt, kora dziedājums šeit būtu jācenšas izpildīt iespējami precīzi sekojot pierakstītajam ritmam izpildot iespējami loģiski un dabiski valodas likumus (uzsvarus, līdzskaņus, patskaņus). Svarīgi klausītājam ir tieši sajust kora faktūrā šo cenšanos trāpīt kopā ar tekstu, bet turpat arī acīmredzamo neiespējamību un pretrunu starp runāto un dziedāto vārdu, šajā darbā dramaturģiskā intriga veidojas centienos šo pretrunu iespējami mazināt.  /Jēkabs Nīmanis/

Pirmatskaņojums 30.10.2016 Rīgā, Mūzikas namā "Daile". Latvijas Radio koris, diriģents Kaspars Putniņš.