LMIC radio

Dziesmas par Latvijas upēm

Sacerēšanas gads: 2008
Žanrs: Kormūzika
Instrumentācija: jauktajam korim

I "Salaca" 
II "Gauja"
III "Lielupe"
IV "Ogres siciliāna"
V "Irbe"
VI "Venta"
VII "Daugava"
VIII "Aiviekste. Jāņu rīts"