LMIC radio

Vokalīze "Rudens dziesma"

Sacerēšanas gads: 1964
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:20
Instrumentācija: jauktajam korim

fadiēzminorā