LMIC radio

Vokalīze "Gājputni"

Sacerēšanas gads: 1967
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:09
Instrumentācija: jauktajam korim

faminorā