LMIC radio

Vokalīze "Gubu mākoņi"

Sacerēšanas gads: 1970
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:44
Instrumentācija: jauktajam korim

Labemolmažorā