LMIC radio

Vokalīze "Dzimtenes ainava"

Sacerēšanas gads: 1972
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:02:51
Instrumentācija: jauktajam korim

solminorā