LMIC radio

Vokalīze "Elēģija"

Sacerēšanas gads: 1981
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:36
Instrumentācija: jauktajam korim

Fadiēzminorā