LMIC radio

Vokalīze "Migla"

Sacerēšanas gads: 1975
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:03:26
Instrumentācija: jauktajam korim

solminorā