LMIC radio

Vokalīze "Jūsma"

Sacerēšanas gads: 1982
Žanrs: Kormūzika
Ilgums: 00:02:27
Instrumentācija: jauktajam korim

Mibemolminorā