LMIC radio

Jaunumi / VIENĀ BALSĪ

Andrejs Selickis

6. marts, 2024

Andrejs Selickis dzimis 1960. gada 13. februārī Daugavpilī. Viņa mūzika ir dziļi saistīta ar viņa ticību un pareizticīgo liturģiju.

Ar komponistu sarunājas Žils Deless-Vēliņš.

publicitātes foto: Kaspars Balamovskis

______________________

VIENĀ BALSĪ mērķis ir dot iespēju Eiropas un pasaules publikai atklāt latviešu komponistus un latviešu mūziku kā dzīves formu, kas dziļi iesakņojusies kultūrā un praksē. Nav labāka ceļa, kā dot vārdu tiem, kas dara mūziku dzīvu: komponistiem, izpildītājiem un diriģentiem. Vienā Balsī ir katra indivīda balss un Vienā Balsī kā kultūras balss, vienlaikus vienota un daudzveidīga.

Projekts tiek īstenots kā video interviju cikls YouTube platformā, kas ir viegli lietojama un sniedz plašas iespējas un brīvību satura veidošanā. 

Runājot ar latviešu mūziķiem, izpildītājiem vai koristiem, var rasties iespaids, ka svešinieka interese tiek uztverta ar zināmu kautrību un pat aizdomām. “Kāpēc tevi interesē mūsu mūzika?“ – ir nācies dzirdēt. Šīs attieksmes izcelsme, iespējams, saistīta ar faktu, ka latviešiem vienmēr nācies nodrošināt savas kultūras uzturēšanu pašiem. VIENĀ BALSĪ balstās uz pārliecību, ka mūzikas un mākslas sūtība ir kalpot par universālu “saziņas līdzekli”, kas stāv pāri valstu robežām. No šīs pārliecības arī izriet nepieciešamība plašāk iepazīstināt ar latviešu mūzikas tradīciju, mantojumu un tās spilgto praksi, kā arī stāstīt par tās galveno varoņu dzīvēm un pieredzēm. Koris ir ne vien muzikāls kolektīvs, bet arī piedalās sociālo saišu un sociālās identitātes veidošanā.

Intervijas sagatavo un veic Žils Deless-Vēliņš, kurš kopš 2018. gada dzīvo Latvijā. Žila pieredze dažādos muzikālos projektos kā autoram, izpildītājam un skaņu inženierim, kā arī akadēmiskā izglītība filozofijā un humanitārajās zinātnēs sniedz viņam rīkus, lai izprastu būtisko latviešu kultūrā un jo īpaši mūzikā. Atsauksme no ārzemnieka nekādā veidā nav šķērslis, drīzāk gan sniedz noderīgu attālumu, kas kalpo par palielināmo stiklu ar labvēlīgu fokusa punktu, kā arī aizrautīgu vēlmi dalīties savā kaislībā.
Projekta vadītāja-producente ir Māra Delesa-Vēliņa, kora Sola dziedātāja, iesaistīta amatieru muzicēšanā un kora dziedāšanā kopš bērnības.