LMIC radio

Jaunumi / Publikācijas

Jānis Torgāns par terminoloģiju latviešu valodā

15. februāris, 2015

Kas notiek latviešu valodas jomā, runājot un rakstot par mūziku, dažādiem terminiem, gluži jauniem, pie mums nedzirdētiem mūziķu uzvārdiem? Nenotiek nekas ārkārtējs. Drīzāk otrādi – šī valodas joma normāli attīstās, sekojot izmaiņām valodas vidē vispār, apgūstot jaunu pieredzi, jaunus personvārdus, jaunu jēdzienu, tehniku, paņēmienu parādīšanos mūsu ikdienā. Un galvenais – saglabājot un attīstot mūsu valodas sistēmai raksturīgo, tipisko, atšķirīgo. Ir pats par sevi saprotams, ka valoda – tāpat kā pati dzīve – nemitīgi mainās. Parasti (valoda) – uzlabojas, sakārtojas, kļūst gludāka, vieglāk un skaidrāk tverama, arī raitāka, līdzenāka, tekošāka (te nu gan daudz kas atkarīga no rakstītāja vai runātāja prasmes, izjūtas, spējām).

Jānis Torgāns, "Mūzikas Saule" Nr. 1/2015
LASĪT