Jānis Zālīts: kopotas kora dziesmas

Izpildītāji

Sigvards Kļava - diriģents
Latvijas Radio koris

Sērija

Latvijas komponisti

Ieraksts

2019

Skaņdarbi

Jānis Zālīts

"Anužu himna" (Veltījums Ernestam Brusubārdam)

Jānis Zālīts

"Apsveikums Jubilāram"

Jānis Zālīts

Ādolfam Kaktiņam

Jānis Zālīts

"Biķeris miroņu salā"

Jānis Zālīts

"Birztaliņa"

Jānis Zālīts

"Ceļš uz dzimteni"

Jānis Zālīts

"Cildinām šodien varenos garus"

Jānis Zālīts

"Darbadaiņa"

Jānis Zālīts

"Dārgās ēnas"

Jānis Zālīts

"Dziesma Tautas Vienotājam"

Jānis Zālīts

"Jau no bērnu dienām"

Jānis Zālīts

"Kad nakts"

Jānis Zālīts

"Kā oši šalc"

Jānis Zālīts

"Kā sniegi kalnu galotnēs"

Jānis Zālīts

"Lai zemei sāpes nav"

Jānis Zālīts

"Lieldienu dziesma"

Jānis Zālīts

"Lielo pļaujas svētku noslēguma koris"

Jānis Zālīts

"Līgo virkne"

Jānis Zālīts

"Pie koklētāja kapa"

Jānis Zālīts

"Preses himna"

Jānis Zālīts

Profesoram J. Vītolam

Jānis Zālīts

"Pūšat taures!"

Jānis Zālīts

"Rainim un Aspazijai" ("Varoņu dziesma")

Jānis Zālīts

"Sirds tik grūta"

Jānis Zālīts

"Tautas himna Vadonim"

Jānis Zālīts

"Tā vēsma"

Jānis Zālīts

"Tev šie lauki"

Jānis Zālīts

"Tevi sveicam"

Jānis Zālīts

"Vadoņa suminājums"

Jānis Zālīts

"Varoņu dziesma"

Jānis Zālīts

"Vasaras nakts"

Jānis Zālīts

"Vienības dziesma"

Jānis Zālīts

"Kārsēju, vērpēju un audēju dziesma"

Jānis Zālīts

"Kareivji drošie"

Jānis Zālīts

"Kareivju dziesma"

Jānis Zālīts

"Katordznieku dziesma"

Jānis Zālīts

Kārlim Skalbem

Jānis Zālīts

"Pūšat, vēji!"

Jānis Zālīts

"Rīta sveiciens"

Jānis Zālīts

"Varoņa sirds"

Jānis Zālīts

"Sveiks, Vadon, sveiks!"

Apraksts

"Zālīša dziesmās centieni pielietot visus modernās harmonijas līdzekļus vainagojas ar neapstrīdamiem panākumiem. Tās ar savu svaigumu un nepiespiesto ilustrāciju, ar dzīvajām krāsām iekaro klausītājus. Zālīts – vissvaigākais un visnerātnākais ne tik vien mūsu jaunāko autoru starpā." – tā 1913. gadā sava tolaik vēl studenta Jāņa Zālīša (1884–1943) pirmos pieteikumus kormūzikā vērtē profesors Jāzeps Vītols. Tas ir laiks, kad Latvijā vēl nav profesionālu koru, kas varētu kalpot par daiļrades laboratoriju jaunu ceļu meklētājiem. Tas arīdzan ir laiks, kad augstā godā vēl tiek turētas vācu korāļu stila tradīcijas. Bet Jānis Zālīts ir drosmīgs novators, kas tiecas pēc laikmetīgas elpas mūzikā. Daudzus viņa laikabiedrus tas izaicina uz iesīkstējušu uzskatu pārskatīšanu, kā arī kordziedātājus un diriģentus – uz nereti radikālu izkāpšanu no komforta zonas. 

Zālīša meistarība ir pasaules mūzikas bagātību tuva pazīšana, spējot savu daiļradi nosargāt no uzkrītošiem ietekmju nospiedumiem. Tā ir prasme netverami savā jaunradē ieaust latvisko kodu, kā arī saglabāt stilistiskās izteiksmes viengabalainību no savas pirmās dziesmas līdz pēdējai.

-Elīna Selga