LMIC radio

Latvijas Radio koris: Mārtiņš Viļums

Izpildītāji

Latvijas Radio koris
Kaspars Putniņš - diriģents

Sērija

Latvijas komponisti

Ieraksts

2007-2021

Izdošanas datums

28.01.2022

Skaņdarbi

Mārtiņš Viļums

"Man bij' viena balta pupa"

Mārtiņš Viļums

"Lux aeterna"

Mārtiņš Viļums

"Abar panjom ardīg abāg gāw ēk-dād kard"

Mārtiņš Viļums

"Lum" (Luminae nature)

Mārtiņš Viļums

"Aalomgon", oratorija / mistērija

Apraksts

LMIC 131

Kopā ar “Grammy” laurētiem – Latvijas Radio kori un diriģentu Kasparu Putniņu, radīts izcils laikmetīgās mūzikas ieraksts. Albumā iekļauti gan senāki, gan paši jaunākie Viļuma radītie skaņdarbi korim.
Viļuma mūzikai raksturīga īpaša sarežģītība caur mikrotonalitāti un virstoņu dziedāšanu, paša radītu fonēmu sistēmu, kas ir ne tikai individuāli sintezētas skaņas, bet antīki dēmoniska un reizē dievišķa valoda.
“Es gribēju radīt izdomātu mitoloģisku kulturālo pasauli ar nelielu norādi uz pseido-oriģinālu, kaut kad eksistējušu kulturālo atbalsi – tādu kā mentālu saikni starp kultūru, tekstu un savu estētisko redzējumu. Mūzika ir teksta artikulācija, kura heterofoniski sazarojas, kontekstuāli izslāņojas un atkal savienojas kopējā stāstījumā”, – saka Mārtiņš Viļums.
Iedvesmu komponists meklē un atrod pirmatnējo kultūru zīmēs un mitoloģijā, latviešu tautasdziesmās, dabā un dažādās pasaules valodās. Viļuma mūzikā dominē dzīves un pēcnāves, gremdēšanās sevī, radīšanas, metamorfožu un laika tēmas.