LMIC radio

Rīgas Doms. Ērģeles diviem

Izpildītāji

Ilze Reine - ērģeles
Aigars Reinis - ērģeles

Ieraksts

2015

Izdošanas datums

06.01.2017

Skaņdarbi

Džons Raters

Variācijas par Lieldienu tēmu

Gustavs Merkels

Sonāte op. 30 re minorā

Imants Zemzaris

"Bērnības ainava"

Ilona Breģe

Fūga un fantāzija C dur

Bedržihs Smetana

Simfoniskā poēma "Vltava"

Aivars Kalējs

Tokāta C dur

Apraksts

LMIC 047

"Ko mums nozīmē spēlēt duetā?

Tas ir – četras rokas, četras kājas, kas krustu šķērsu atrod savu īsto vietu uz Rīgas Doma ērģeļu četrām klaviatūrām. 
Tā ir divu personību satikšanās mūzikā – kopā liekot gan katram savu solista pieredzi, gan vīrišķo un sievišķo pasaules redzējumu. Katra mākslinieka individuālā meistarība palīdz atklāt spilgtas ērģeļu skanējuma un repertuāra iespējas, kādas soloērģelniekam nav pa spēkam. 
Tās ir ērģeles – orķestris, kas spēlē un spēlējas, rotājas un rotaļājas, sasaucas un apvienojas, sapņo un konstruē – viss, ko vien mūziķi var darīt, un vēl vairāk – dubultā!

Ērģeles diviem – tas ir albums, kurā līdzās 19. un 20. gadsimta klasikai skan jaunākā latviešu mūzika ērģeļu duetam, sacerēta īpaši Ilzei un Aigaram Reiņiem, kā arī romantiskās orķestra partitūras pārlikums, atklājot Rīgas Doma ērģeļu skanējuma spēku un nepārspējamo krāsu bagātību."

Ilze un Aigars Reiņi

Ieraksti albumam Ērģeles diviem veikti pie slavenajām Rīgas Doma ērģelēm, kas pieskaitāmas pie pasaules vērtīgākajiem romantiskajiem instrumentiem. Tās 1883./1884. gadā uzbūvēja vācu ērģeļbūves firma E. F. Walcker & Co. Ērģelēm ir 124 reģistri, 4 manuāļi un pedālis, 6718 stabules, kas izvietotas uz 26 vējlādēm. Tas ir instruments, kas pāri gadsimtiem iedvesmojis izpildītājus un komponistus, arī kompaktdiskā iekļautie jaundarbi tapuši, ņemot vērā instrumenta un telpas neatkārtojamās skanējuma iespējas – reģistru bagātību, akustikas specifiku, sakrālo atmosfēru.